Φιλικά,

ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
 • 50 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΗΜΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΜΑΚΦΕΙΛ ΜΕ ΤΑ 13 ΤΟΞΑ

 • H ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΠΕΤΡΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΜΑΚΦΕΙΛ

 • ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ 2ου ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

 • ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΘΕΑ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟ ΑΝΩ ΛΙΒΑΔΙ

 • ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΛΗΨΗ ΜΙΚΡΟΥ ΚΗΠΟΥ

 • ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΛΗΨΗ PARKING 1ου ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

 • ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΘΕΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟ ΚΑΤΟΥΝΙ

 • ΘΕΑ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

 • ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΘΕΑ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ

 • ΑΝΥΔΡΟ ΚΑΙ ΕΝΥΔΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 • ΛΗΨΗ 1ου ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

 • ΜΑΚΡΙΝΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ